Løbende opdateringer - arbejdsgruppen

Sidste nyt fra Anlægsprojektet

 Opdatering nr. 7 - Tistrup Anlæg

Torsdag den 1. juni 2017 havde vi 2. arbejdsdag fra kl. 17.00 til kl. 21.00. Ca. 80 mænd og kvinder - unge som lidt ældre var mødt op for at gøre en forskel. De blev delt op i 10 forskellige hold: Øen skulle sikres med rionet, pinde og gran. Spang broerne skulle etableres. Stierne og legepladsen skulle renses for grene og blade. Digerne til tennisbanen skulle rengøres. Engarealet skulle pudses af og gøres fint. Fitnessbanen skulle etableres. Skoven omkring 8 tals søerne skulle trimmes. De gamle egetræer skulle finpudses. 2 Sankt Hans bål skulle etableres. Mad holdet skulle sørge for forplejning både til aftensmad og aftenskaffe. Ja - der var rigtig mange gøremål.

Alle gik glade og velfornøjede til arbejdsopgaverne. Snakken gik lystig, mens sveden piblede frem - en rigtig god stemning blandt alle. Nye bekendtskaber og venskaber blev skabt.

Pludselig dukkede TV Syd op. De lavede direkte TV fra anlægget i Tistrup. Vi blev igen sat på landkortet.

Til aftensmaden havde Hodde Tistrup Hallen sponseret frikadeller, kartoffelsalat og rødbeder. Pizza manden havde sponseret pizzaer. Egger sørgede for kolde øl. 3 damer havde lavet kage til kaffe. Mange tak for jeres indsats alle sammen.

Kl. 20.40 sluttede arbejdet med en tur rundt i hele anlægget, så vi kunne se, hvad der var lavet i løbet af aftenen. Der sker noget, når 80 mand går i gang.

En stor tak skal også lyde til alle, som havde redskaber med hjemmefra. Motorsave, traktorer, grensakse, trillebøre, trimmer, river, skovle. Dejligt, at I tænker - hvad kan vi få brug for?

 Tak til alle for det store arrangement. Det er simpelthen så dejligt at være i styregruppen, når opbakningen er så stor. Fortæl om den gode oplevelde til jeres naboer, hvis I ikke allerede har gjort det. Måske vil de med næste gang, vi laver en arbejdsdag.

Det er lidt svært at nå rundt til alle med informationen. Vi er på Tistrup News, Facebook og mail. Nogle enkelte får referatet sendt ud i postkassen. Skal vi ændre på det, så sig endelig til.

Vi har en deadline, som hedder 23. juni. Vi forventer et stort fremmøde til Sankt Hans aften, hvor der bliver sat telt op, der kan bestilles bord samt mad, og der kan købes drikkevarer. Tilmelding til Radio-TV Gården i Tistrup. Du må også gerne komme med din egen grillmad. Der bliver 2 bål - et kl. 19.00 og et kl. 21.15 samt båltale. Vi ser frem til en hyggelig aften, hvor vi ser lyset for første gang.

MEN

inden vi når dertil, skal spang broerne gøres færdig, stierne skal belægges med grus og stenmel, lysmaster nedgraves og tilkobles, faskinerne færdiggøres, overløb ved Hornevej skal reetableres, alle afskårne grene skal flises og fjernes, fitnessbanen gøres færdig. Onsdag og torsdag før Sankt Hans aften skal anlægget finpudses langs stierne, og græsset skal klippes.

Der er allerede lavet nogle arbejdshold, men har du lyst til at hjælpe i juni måned, så giv venligst besked til Torben på 20226862. Så bliver der dannet nye små arbejdshold.

Når vi har ryddet op efter Sankt Hans bliver der lidt ro fra os. Vi synes, at I har kæmpet bragt de sidste 3 måneder. Derfor holder vi en lang sommerferie, hvor vi bare nyder anlægget. Næste arbejdsdag bliver omkring september.

Styregruppen har lavet en stor 10 siders rapport til vores fundraiser, som nu skal i gang med at søge penge til alle de projekter, som vi ikke har fået gang i endnu - såsom: legeplads, natur parkour, kunststi - kunst i naturen, naturhistoriske gangsti, toiletbygning, grillhytte, trækfærge, springvand, og hvad vi ellers finder på. Sidder du inde med en idé, så kom endelig med den. Her er ingen begrænsninger - vi tænker stort.

Vi er i styregruppen meget glade for, at vi kan mærke, at projektet i anlægget er blevet til BYENS PROJEKT. Det fortæller fremmødet til arbejdsdagene, de små arbejdsgrupper, alle som går ture i anlægget om aftenen og i weekenderne. Vi ved, at projektet bliver diskuteret og vendt, når I mødes til kaffegilder m.m. Dejligt - det giver ejerskab.

Fredag den 9. juni præsenteres en Why Not pølse. Tistrup Slagtehus har lavet en spegepølse, hvor overskuddet ved salget af spegepølsen går til anlægsprojektet. Spegepølsen kan købes i Brugsen til Open by Night på fredag. Samtidig kan vi oplyse, at anden leverance af Why Not vinen er ankommet.

Mange tak for den store opbakning.

Kåre, Torben, Christian og Karen

61777137 - 20226862 - 20412133 - 20119012