Børnehaven Møllehuset afholder ordinær generalforsamling

Børnehaven Møllehuset afholder ordinær generalforsamling

20-05-2019

Møllehuset mandag d. 20. maj 2019 kl. 19.00

 DAGSORDEN:

 

  1.    Valg af dirigent
  2.    Formandens beretning
  3.    Fremlæggelse af regnskabet
  4.    Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen.
  5.    Valg til bestyrelsen
  6.    Evt.

 

Efter Møllehusets generalforsamling afholder ”Møllehusets venner” ligeledes deres ordinære generalforsamling.

  

Venligst forældrebestyrelsen i Møllehuset

 


Gå tilbage til kalender